منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
دسترسي به مجلات الکترونیکی


دسترسي به مجلات الکترونیکی

 

منابعي كه شامل تعداد معيني از عناوين ژورنال هاي تحت اشتراك دانشگاه بوده  كه علاوه بر اطلاعات كتابشناختي ،

متن كامل مقاله را نيز ارائه ميدهند . لازم به ذكر است كه ژور نالهاي الكترونيكي در هر پايگاه داراي بازده زماني معين

 بوده و تعداد مشخصي كه در اشتراك دانشگاه مي باشند را شامل ميشود .  

 

 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.