منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
بخش اطلاع رسانی


بخش اطلاع رسانی

این بخش از سال 1381 با هدف اشاعه اطلاعات به صورت مستمر و همچنین دسترسی به منابع داخلی و خارجی ایجاد شده که در این راستا و در جهت انجام بهینه این امر وظایف متنوعی متوجه این بخش می گردد، که اهم آن ها عبارتند از:

گردآوری و ارائه خدمات در زمینه پایگاه اطلاعات علمی دنیا بصورت Online  که در این راستا همه ساله دانشگاه با سیاست گسترش دانش علمی و فنی روز دنیا اقدام به خرید و اشتراک E-journal ، database  می نماید. 

 دیگر فعالیتهای بخش اطلاع رسانی :

  • ایجاد ارتباط با تعدادی از مراکز پژوهشی و اطلاع رسانی داخل کشور ؛
  • در این راستا برای برآوردن نیاز پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه در زمینه منابع و مقالات مورد نیاز آن ها که در مجموعه دانشگاه، موجود نمی باشند. از طریق امانت بین کتابخانه ای یا طرح امین (طرح جامع و فراگیر بین دانشگاههای بزرگ ایران و تحت نظارت مرکز اسناد و مدارک علمی کشور) تهیه می گردد. که در فراهم آوری منابع مورد نیاز دانشگاهیان اقدام موثری می باشد. شایان ذکر است که دانشگاه به غیر از طرح امین با مراکز پژوهشی و دانشگاههای دیگری که عضو این طرح نیستند به صورت جداگانه قرار داد و همکاری متقابل دارد 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.