منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
بخش سمعی بصری


بخش سمعی و بصری

این بخش دارای لوح های فشرده :

  • بعضی از کتب موجود در مخزن کتابخانه مرکزی که دارای لوح فشرده هستند ؛
  • کنفرانس های خارجی که اساتید این دانشگاه در آن شرکت می کنند و ارائه مقاله دارند ؛
  • تعدادی از نسخه های قدیمی نرم افزارها ؛
  • نشریات اهدایی که شامل لوح می باشند .

لوح های فشرده ابتدا شماره گذاری شده و در برنامه پیام مشرق ورود اطلاعات می گردد و بعد از آماده سازی درون قفسه قرار می گیرند تا برای امانت به مراجعه کنندگان قابل جستجو و استفاده باشد .

دانشجویان و مراجعه کنندگان گرامی می توانند پس از جستجو در سایت کتابخانه مرکزی با ارائه شماره لوح ، CD را به مدت 14 روز و امکان دوبار تمدید نیز برای آن موجود است ، امانت بگیرند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.