منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
بخش سفارشات و ثبت کتب


 

بخش سفارشات و ثبت کتب

يکی از بخشهای کتابخانه مرکزی بخش سفارشات می باشد که به شکل متمرکز کار سفارش و خريد کتاب های درخواستی اعضاء هيات علمی دانشگاه را انجام می دهد.

در اين بخش پس از دريافت و جمع آوری درخواستهای رسيده ، با توجه به اولويت، اهميت و محدوديت بودجه، عناوين انتخاب و جهت خريد اقدام می گردد.

  خريد منابع در کتابخانه مرکزی به سه شکل خريد مستقيم، خريد از طريق کارگزار و خريد از طريق نمايشگاه کتاب می باشد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.