منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
بخش امانت


 

كتابخانه مركزي دانشگاه داراي بيش از 150000 جلد كتب تخصصي و عمومي است.اين بخش بصورت باز اداره می گردد. و اعضا در مخزن به جستجوي كتب مورد نياز خود پرداخته و آن  را در محل سالن های مطالعه يا به صورت امانت مورد استفاده قرار میدهند.

 بخش مرجع

در اين بخش منابع مرجع مورد نياز رشته های دانشگاه از قبيل: واژه نامه- دايره المعارف- کتابهای دستی- راهنما-گزارش کنفرانس ، سمينار و استانداردها نگهداری ميشود.اين بخش به صورت نيمه باز اداره شده و منابع موجود در آن امانت داده نميشود و فقط در محل، قابل استفاده هستند. 

قوانین امانت کتاب برای اعضاء کتابخانه مرکزی ودانشجویان طرح غدیر

اعضای هیئت علمی

تعداد کتب 20جلد ، مدت امانت 180 روز، تعداد تمدید 2 بار

دانشجویان دکتری

تعداد کتب :10جلد، مدت امانت 56 روز، تعداد تمدید 2 بار 

دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد کتب 10جلد، مدت امانت 42 روز، تعداد تمدید 2 بار 

دانشجویان کارشناسی

تعداد کتب 8جلد ، مدت امانت 28 روز، تعداد تمدید 2 بار 

 

دانشجویان طرح غدیر

تعداد کتب 3جلد، مدت امانت 14 روز، تعداد تمدید 2 بار و حداکثر 5 روز قبل از تاریخ بازگشت تا خود همان روز

کارمندان

تعداد کتب 8جلد، مدت امانت 28 روز ؛ تعداد تمدید 2 بار 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.