منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
امانت


امانت

كتابخانه مركزي دانشگاه داراي بيش از 47771 عنوان و 108321 نسخه كتب تخصصي، عمومي و مرجع است كه حدود 70 درصد اين منابع را كتب تخصصي فني و مهندسي لاتين تشكيل مي دهد . مراجعان مي توانند پس از عضويت در كتابخانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، و بعد از جستجوي ( search ) در سايت كامپيوتري، آنها را به صورت باز در مخزن كتابخانه پيدا نموده، سپس در محل مطالعه يا به صورت امانت مورد استفاده قرار دهند .

بخش مرجع

در اين بخش منابع مرجــع مورد نياز رشته هاي دانشگاهي از قبيل: واژه نامه، دايـــره المعارف و ... نگهداري مي شود . بخش به صورت باز اداره شده و منابع موجود در آن غير قابل امانت و فقط در محل قابل استفاده هستند . البته امكان تهيه كپي از آنها موجود مي باشد .

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.