منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
نمودار سازمانی


 

 

  رئيس كتابخانه

  آقاي دكتر شهرام جدید

jadid@iust.ac.ir

تلفن:7360  

 

  مسئول دفتر

  خانم اثنی عشری

sasnaashari@iust.ac.ir 

 تلفن: 7360

  بخش اطلاع رساني

  بخش كتابخانه ديجيتال

  بخش خدمات

  · مسئول اطلاع رساني :خانم عتيقه چيان . atighechian@iust.ac.ir

.......................................

  بخش علم سنجی

خانم زهره مقیسه 

تلفن:7356

scimet@iust.ac.ir

...................................... 

 همكاران بخش امانت:

خانم نصرآبادی  تلفن:7370

خانم عسگری   تلفن:7371

 

 

 

 

 

......................................

.....................................

.....................................

  · مسئول بخش خدمات فني :خانم داوري . davarikh@gmail.com 

تلفن:7353

همکار بخش :

خانم محرابي :تلفن:7352

mehrabi_g@iust.ac.ir

خانم نعمتی  تلفن:

7354

  · مسئول سفارشات :خانم روحي

تلفن:7355

roohim@iust.ac.ir

...................................

 

 

  بخش پایان نامه : خانم صادقی

sadeghia@iust.ac.ir

تلفن:7351

......................................

......................................

 

 

  · كارپرداز :آقاي روزبهاني

 

  · جمعدار:

 

.............................

  · همكاران خدماتي:

آقايان : تقي پورو صفريان

 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.