منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
مسئولان و كارمندان بخش هاي مختلف كتابخانه


مدیریت

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی 

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

شهرام جدید

 دکترا

 73912316-77240446

jadid@iust.ac.ir

 رییس کتابخانه مرکزی


 

بخش اداری

نام و نام خانوادگی   مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

  شغل موردتصدی 
 سمیه اثنی عشری

 کاردانی

 2316

نمابر:77240445

sasnaashari@iust.ac.ir 

 مسئول دفتر

 حسن درخشان  کارشناسی ارشد

2318

مسئول اجرایی

محمد روزبهانی سوم راهنمایی

 2321

 جمعدار

نوروز احدی سوم راهنمایی   نامه رسان


بخش اطلاع رسانی

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

 زهره عتیقه چیان

 کارشناسی ارشد

 

2376

atighechian@iust.ac.ir

library@iust.ac.ir

 مسئول بخش

اطلاع رسانی

 

بخش منابع دیجیتال

نام و نام خانوادگی 

 مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس 

شغل مورد تصدی 

 منیره روحی

کارشناسی

 

2378

roohim@iust.ac.ir

 مسئول بخش تهیه و تبدیل منابع

دیجیتال و سفارشات

 

بخش امانت

 نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس 

 شغل مورد تصدی
حمزه علی جلالی فر

کارشناسی ارشد

 

7370

7371

مسئول بخش امانت
 فاطمه نصرآبادی

 کاردانی

7370
 کتابدار
خدیجه عسگری کاردانی 7370 کتابداربخش پایان نامه ها

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی 

 اطلاعات تماس

شغل مورد تصدی 

 اعظم صادقی

 دیپلم

77240513

sadeghia@iust.ac.ir

مسئول امور تسویه و

  پایان نامه ها

 

  بخش سازماندهی منابع

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

شغل مورد تصدی 

 خدیجه داوری

 کارشناسی

 

2319

davarikh@gmail.com

 مسئول بخش فهرستنویسی

 گل افروز محرابی

پری زارع نعمتی

کارشناسی

دیپلم

 

2374

mehrabi_g@iust.ac.ir 

2320

 همکار بخش فهرست نویس

 همکار بخش فهرست نوبس


بخش علم سنجی

زهره مقیسه کارشناسی ارشد

6151

scimet@iust.ac.ir

مسئول دفتر علم سنجی
طاهره بشیری کارشناسی ارشد

6151

scimet@iust.ac.ir

همکار دفتر علم سنجی

 

 

   
 


 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.