منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر

لیست تازه ها


<کتابهاي لاتين> Architectural acoustics
<کتابهاي لاتين> PID an​d predictive control of electrical drives an​d power supplies using MATLAB/Simulink
<کتابهاي لاتين> Exposure assessment an​d safety considerations for working with engineered nanoparticles
<کتابهاي لاتين> CRC handbook of high resolution infrared laboratory spectra of atmospheric interest
<کتابهاي فارسي> بم، بودن يا نبودن
<کتابهاي فارسي> كامران ديبا: ساختمان ها و پروژه ها
<کتابهاي فارسي> انجيل هاي من
<کتابهاي فارسي> خانه هاي افقي متراكم
<کتابهاي فارسي> اسرار نام و نشان سازي: كليدهاي كاربردي در ساخت و مديريت برند
<کتابهاي فارسي> معماري بايونيك
<کتابهاي فارسي> استالين خوب
<کتابهاي فارسي> از ژئوپوليتيك تا چشم انداز
<کتابهاي فارسي> آنسوي حريم فرشتگان
<کتابهاي فارسي> آنالي
<کتابهاي فارسي> آموزش گام به گام و مصور Photoshop CS5
<کتابهاي فارسي> آدم كجا بودي؟
<کتابهاي فارسي> طراحي مفهومي ساختمان هاي بلند
<کتابهاي فارسي> معماري معاصر ايران (در تكاپوي بين سنت و مدرنيته )
<کتابهاي فارسي> آمده بودم با دخترم چاي بخورم
<کتابهاي فارسي> بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني : وازنش و باززايي در حدود 238ق.م. - 642 ميلادي ، گزارشي از سمينار يادواره ولاديمير لوكونين
<کتابهاي فارسي> معماري فرامرز شريفي
<کتابهاي فارسي> تحليل و ارزيابي تاثير اجتماعي- فرهنگي ترافيك و حمل و نقل شهري
<کتابهاي فارسي> شهر و فضاي شهري
<کتابهاي فارسي> فضا، زمان، معماري
<کتابهاي فارسي> شهر، رسانه و زندگي روزمره
<کتابهاي فارسي> دكو
<کتابهاي فارسي> آينده برنامه ريزي: چشم انداز هاي نو در نظريه برنامه ريزي
<کتابهاي فارسي> دوست خانواده
<کتابهاي فارسي> مكان و بي مكاني
<کتابهاي فارسي> برسي حقوق نحوه تفكيك املاك، اراضي و باغات و افراز آنها
<کتابهاي فارسي> معماري منظر
<کتابهاي فارسي> كتاب شناسي هنر ايران قبل از اسلام
<کتابهاي فارسي> راهنماي مفصل ايران
<کتابهاي فارسي> تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور
<کتابهاي فارسي> جامعه شناسي سازمان ها(رشته علوم اجتماعي)
<کتابهاي فارسي> تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي
<کتابهاي فارسي> Marketing
<کتابهاي فارسي> تاريخچه و مكاتب روان شناسي (رشته روان شناسي)
<کتابهاي فارسي> اسپكتروسكوپي تجزيه اي2
<کتابهاي فارسي> روش تدريس پيشرفته (رشته علوم تربيتي)
<کتابهاي فارسي> مرتع داري ( رشته هاي مهندسي علوم كشاورزي)
<کتابهاي فارسي> Oral translation method 1 English Department
<کتابهاي فارسي> اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي (رشته جغرافيا)
<کتابهاي فارسي> واژه پرداز فارسي و لاتين (رشته كتابداري و اطلاع رساني: بر اساس 2010 Microsoft Word)
<کتابهاي فارسي> آشنايي با نرم افزارهاي مفيد رياضي (رشته رياضي)
<کتابهاي فارسي> مباني مددكاري اجتماعي
<کتابهاي فارسي> نقشه ها و نمودارهاي اقليمي (رشته جغرافيا)
<کتابهاي فارسي> نظريه گراف و كاربردهاي آن
<کتابهاي فارسي> آشنايي با ابر رسانايي و كاربردهاي آن (رشته فيزيك)
<کتابهاي فارسي> اصول مهندسي جنگل( رشته علوم كشاورزي)
<کتابهاي فارسي> مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران (1)
<کتابهاي فارسي> اصول و مباني مهندسي ژنتيك
<کتابهاي فارسي> راديوشيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه
<کتابهاي فارسي> توانبخشي حافظه (رشته روان شناسي عمومي و باليني)
<کتابهاي فارسي> تاريخ عثماني و خاورميانه
<کتابهاي فارسي> تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روش ها (رشته هاي مديريت دولتي، بازرگاني، صنعتي)
<کتابهاي فارسي> تحول و اصول فيلوژني (رشته زمين شناسي)
<کتابهاي فارسي> تاريخ اروپا در قرون جديد (رشته تاريخ)
<کتابهاي فارسي> سيستم هاي هيدروليك در ماشين هاي كشاورزي
<کتابهاي فارسي> توسعه اقتصادي و برنامه ريزي( رشته حسابداري و مديريت)
<کتابهاي فارسي> اصول و طراحي منظره و چشم انداز
<کتابهاي فارسي> هندسه نقوش در صنايع دستي ايران ﴿2)
<کتابهاي فارسي> مديريت تحول با رويكرد اسلامي
<کتابهاي فارسي> پديدار شناسي نمايشگاه‌هاي جهاني‏‫= Phenomenology of world expositions‬
<کتابهاي فارسي> رياضي عمومي 1: شامل تشريح كامل مطالب درسي به همراه حل مسايل متنوع ...
<کتابهاي فارسي> مباني فيزيك: ويژه گروه هاي علوم پايه و فني مهندسي
<کتابهاي فارسي> مباني الكترو مغناطيس مهندسي
<کتابهاي فارسي> آمار و احتمال
<کتابهاي فارسي> تشريح كامل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال
<کتابهاي فارسي> مباحث منتخب در توربين گاز
<کتابهاي فارسي> ت‍ش‍ري‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍س‍اب‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ي‌ ري‍اض‍ي‌ (1)‬ : شامل امتحانات ...
<کتابهاي فارسي> م‍ب‍ان‍ي‌ م‍اش‍ي‍ن‍ك‍اري‌ و م‍اش‍ي‍ن‍ه‍اي‌ اب‍زار
<کتابهاي فارسي> تشريح نمونه مسائل امتحاني رياضي مهندسي همراه با خلاصه درس
<کتابهاي فارسي> تحليل مدارهاي الكتريكي كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> زبان عمومي كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> رياضي عمومي (2) كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> معماري كامپيوتر كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> طراحي الگوريتم كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> حل سوالات رياضي مهندسي بدون دخالت دست! (روش رد گزينه ها) كارشناسي ارشد و دكتري
<کتابهاي فارسي> مكانيك خاك كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> مقدمه اي بر معادلات ديفرانسيل
<کتابهاي فارسي> الكترونيك 1و2 كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> مجموعه سوال هاي چهارگزينه اي مدار هاي الكتريكي
<کتابهاي فارسي> مدارهاي منطقي كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> مقاومت مصالح 1 كا رشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> رياضيات مهندسي كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> مقاومت مصالح 2كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> ماشين هاي الكتريكي 1و 2 كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> سيستم هاي كنترل خطي كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> تجزيه و تحليل سيستم ها كارشناسي ارشد
<کتابهاي فارسي> مهارتهاي خواندن
<کتابهاي فارسي> تحليل مهندسي مدار
<کتابهاي فارسي> كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير
<کتابهاي فارسي> تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ
<کتابهاي فارسي> تشريح كامل مسائل نظريه اساسي مدارها و شبكه ها
<کتابهاي فارسي> تشريح كامل مسائل طراحي ديجيتال (مدار منطقي)
<کتابهاي فارسي> ماشين هاي الكتريكي (تئوري، عملكرد و كاربردها)
<کتابهاي فارسي> كاربرد حسابان كسري در كنترل مقاوم
<کتابهاي فارسي> مكانيك سيالات
<کتابهاي فارسي> اندازه‌گيري دبي سيالات به كمك وسايل ايجاد اختلاف فشار
<کتابهاي فارسي> كنتورهاي گاز التراسونيك صنعتي
<کتابهاي فارسي> كنتورهاي گاز التراسونيك خانگي
<کتابهاي فارسي> استانداردهاي رايج در طراحي و ساخت كنتورهاي گاز ديافراگمي
<کتابهاي فارسي> تئوري‌هاي پايه در ديناميك گازها
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل سازي توسعه پايدار با تاكيد بر جنبه اجتماعي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارزيابي تاثير زمان تناوب توسعه يافته در تخمين ظرفيت فروريزش سازه ها در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ساخت ماتريس الكتروليت پيل سوختي كربنات مذاب به روش پرس داغ اصلاح شده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل سازي جريان در مجراي تخليه كننده تحتاني سد
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> افزايش راندمان كلكتور خورشيدي جذب مستقيم با استفاده از نانوسيال آب-اكسيد مس
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كنترل ربات كابلي فضايي 6 درجه آزادي الاستيك و آناليز حساسيت عملكرد ربات نسبت به موقعيت نقطه تنظيم و عدم قطعيت انعطاف‌پذيري
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي تجربي كامپوزيت هاي پايه منيزيمي و تاثير نورد گرم بر آن
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدلسازي جريان و انتقال حرارت دو فاز جت برخوردي بر روي صفحات درجه حرارت بالا
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي تجربي و عددي نمونه‌هاي حجمي با ساختار هدفمند (FGM)
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> شبيه سازي جريان همراه با جوشش در لوله هاي مارپيچ
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> حل معكوس مسأله تخمين شار حرارتي مجهول به‌كمك الگوريتم ژنتيك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كاربرد اصول و معيار‎هاي شهر دوستدار سالمند در مكان شهري، مورد پژوهي: نارمك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مجموعه مسكوني روستاي لافت با رويكرد پايداري زيست محيطي و زمينه گرايي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مجموعه اقامتي_تفريحي وقت آزاد دستك با رويكرد تعاملات اجتماعي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد ارتقاء كيفيت بصري (با تأكيد بر اكولوژي معماري)
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارزيابي شاخص هاي هويت محله در راستاي تحقق رويكرد پايداري (مطالعه موردي: محله مصباح شهر كرج)
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> هنرستان فني و حرفه اي – ارتقاء كيفيت آموزش مبتني بر ويژگي هاي فناورانه محيط
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مجتمع مسكوني بلند مرتبه پايدار ( بر اساس نظام ارزشگذاري LEED) منطقه 22 تهران
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مجموعه فرهنگي روستاي لافت با رويكرد پايداري زيست محيطي و اقتصادي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ساماندهي محدوده ميدان نبوت (هفت حوض) تهران با رويكرد پياده راهواري
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> برج تجارت جهاني تهران با هدف تلفيق فرم معماري و سازه با رويكرد معماري بيونيك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي كنترلر اينورتر سه فاز
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> تحليل حرارتي و مكانيكي ديودها و ترانزيستورهاي حرارتي برپايه‌ي نانوساختار گرافن با استفاده از روش ديناميك مولكولي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> شناسايي حالت چهره با استفاده از الگوهاي دودويي محلي و ويژگي‌هاي هندسي چهره
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> واترماركينگ تصوير رنگي ديجيتال با ضريب امنيتي بالا مبتني بر تئوري حسگري فشرده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> تعيين مشخصه هاي الكترومغناطيسي فرامواد سطحي با استفاده از نظريه ميدانهاي محلي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كنترل هوشمند از راه دور ربات افزونه جراحي با تأخير در كانال ارتباطي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي بلوك هاي آنالوگ قابل پيكربندي حالت جريان براي پياده سازي توابع محاسباتي غيرخطي و توان هاي كسري در ناحيه زيرآستانه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مشخصه‎سازي خودكار و پردازش داده‎هاي فراصوت توسط روش‎هاي آماري
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه و شبيه‌سازي مدولاسيوني جهت بهبود عملكرد اينورتر چندسطحي بر اساس تبديل موجك و پياده‌سازي بر روي FPGA
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كنترل هماهنگ و يكپارچه ولتاژ / توان راكتيو در شبكه هاي توزيع هوشمند
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بهبود قابليت اطمينان شبكه‌هاي بر تراشه به كمك مديريت توزيع بار
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> استقرار بهينه ايستگاه‌هاي پايه پيكو در شبكه‌هاي ناهمگن LTE-پيشرفته
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> استخراج شرايط لازم و كافي همگرايي كمينه ساز متناوب براي شبكه هاي راديوشناختگر چند ورودي چند خروجي از طريق ادغام تداخل در ارتباط با همسونهي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كاهش نويز اسپكل در تصوير
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> تحليل و شبيه سازي عملكرد همسونهي تداخل در شبكه راديويي شناختگر به منظور پشتيباني از نرخ ارسال مطلوب
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> امنيت لايه فيزيكي كانال هاي مخابراتي خطوط قدرت MIMO در شبكه هاي هوشمند انرژي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند با درنظر گرفتن آسايش مصرف كنندگان
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> احراز اصالت و امنيت رابطه مغز باواسط ‌هاي عصبي رايانه‌اي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي كنترل كننده براي سيستم‌هاي كليدزني غيرخطي نامعين به روش زمان اقامت ميانگين
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> افزايش پوشش مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگري بي سيم براي آشكارسازي هدف در سيستم هاي انبوه آنتني
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل‌سازي و طراحي موتور سنكرون خطي تركيبي براي استفاده در قطارهاي شناور مغناطيسي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> توليد كليد رمزبيومتريك چهره Facial Cryptographic key generation
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي و شبيه سازي و ساخت فيلتر چاپي بدون انعكاس در باند فركانسي L
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي و شبيه‌سازي الگوريتم حذف نويز تصاوير B-اسكن آزمون فراصوت
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> كنترل تطبيقي مقاوم سيستم هاي غيرافاين با استفاده از تئوري تلف كنندگي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه راهكاري براي افزايش قابليت استفاده رابط‌هاي كاربري پرگزينه بر اساس يادگيري متقابل رابط كاربري و كاربر
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> چيدمان اتوماتيك وب سايت بر اساس رفتارشناسي كاربران
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه روشي براي محافظت از حافظه‌هاي مقاومتي در برابر خطاهاي سخت
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه يك راه‌حل جهت مقابله با حملات تقليد سيگنال كاربران اوليه در شبكه‌هاي راديوشناختي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه يك ميان‏افزار آگاه از زيرساخت براي پيكربندي شبكه‎هاي پوششي نظير به نظير غير ساخت‏يافته
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي و ساخت زيست حسگر نوري مبتني بر فيبر نوري باريك شده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي ديناميك شكست اپتيكي در هوا با استفاده از يك پالس و دو پالس ليزر نانوثانيه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مطالعه تجربي جهت اندازه گيري دبي جريان سيال با استفاده از ردياب پرتوزا
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي كنترل‌كننده مود لغزشي در زمان محدود براي بازوهاي مكانيكي متحرك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> امكان سنجي توليد و توسعه سوسوزن پلاستيك تجاري NE102A جهت استفاده در آشكارسازي پرتو گاما و ذرات بتا
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي اثرات شعاع داخلي و پهنا روي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي گرافيني هگزاگونال
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي خواص الكتروني و مغناطيسي بورون نيترايد در دو هندسه ي صفحه دوبعدي و نانولوله
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> تحليل آنتن پلاسمايي DC با شكل استوانه اي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي ديناميك پلاسماي حاصل از شكست اپتيكيدر آبتوسط پرتو گمانه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي عبور پليمر از نانوحفره هاي زيستي و تاثير اندازه ذرات چسبنده بر زمان عبور
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي شكست نوري توليد شده توسط پالس ليزر نانوثانيه در پلكسي گلس با استفاده از روش پرتو گمانه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي يك تقسيم‌كننده وظايف آگاه از مصرف انرژي در خوشه‌هاي كامپيوتري پردازنده مركزي و گرافيكي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مكانيزمي براي سازمان دهي و اجراي خوشه هاي مجازي توان بالا
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> توزيع بار مبتني بر سياست با هدف بكارگيري سيستم هاي تشخيص نفوذ در محيط هاي ابري
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارايه طرح شبكه FTTX مناسب براي بكارگيري در ايران با در نظر گرفتن سرويس هاي قابل ارايه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي زيرساخت مناسب و كشف سرويس مبتني بر آن در شبكه‌هاي بين‌خودرويي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه يك راه حل براي مديريت تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل با كاربران تركيبي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه معماري چند لايه سبز براي ارائه سرويس هاي رايانش ابري موبايل
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> تركيب روش‌هاي ايستا و پويا تحليل نرم‌افزار جهت شناسايي بدافزارها
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بازيابي مقاوم جدول زمان‌بندي در يك حلقه ترافيكي مترو با هدف افزايش رضايت مسافران
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارائه روش حل تركيبي براي حل مسائل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط؛ مطالعه موردي حل يكي از مسائل راه آهن
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مكان يابي وسايل نقليه امدادرساني براي تخليه سوانح در راه آهن ايران
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي مقاوم و بر اساس قابليت اطمينان براي محور محرك نانوكامپوزيتي خودرو
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم‌بندي سلولي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بهينه سازي مسير اگزوز موتور MG16-GD براي افزايش بازده حجمي و كاهش نوفه
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> طراحي و ساخت آنتن فابري پروت دو بانده ...
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي عوامل تعيين كننده(كليدي)موفقيت درزمينه قراردادهاي مشاركت دولتي-خصوصي با محوريت آزادراه تهران-شمال
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي بر همكنش هاي تركيبات نفتي با نانوذرات آهن به كمك نظريه تابعي چگالي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> حساب كسري و تقريب سينك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> خواص نيمه همگرايي روش كاكزمارز
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارزيابي مقاومت ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند كمانش ناپذير (BRB) در برابر خرابي پيش رونده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارزيابي پتانسيل زمين‌لغزش در اثر روانگرايي شيب‌ها (مطالعه‌ي موردي)
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل‌سازي جهت پيش‌بيني تصادفات جاده‌هاي دوخطه برون‌شهري با استفاده از متغيرهاي طرح هندسي، ترافيكي و محيطي (مطالعه موردي: استان كرمان)
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي تطبيقي روش‏هاي تحليل بتن مسلح مبتني بر مدل ترك مجازي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي فروافتادگي عرشه پل ها تحت اثر زلزله حوزه نزديك
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بهينه سازي بهره برداري از مخزن بر مبناي اعتماد پذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل يكپارچه هيدرولوژي-اجتماعي-اقتصادي براي بازيابي تراز آب درياچه اروميه با بكار گيري استراتژي انتقال حقابه در حوضه زرينه‌رود
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> هم‌جوشي داده‌هاي موج در خليج فارس با استفاده از مدل عددي Wavewatch-III
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مديريت ريسك پروژه هاي ساختماني با قرارداد متعارف
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي تاثيرات خاك براي ايمن سازي لوله انتقال گاز در برابر انواع انفجار سطحي
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل‌سازي جريان واكنش پذير در شتاب‌دهنده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل‌سازي سينتيكي گازساز بستر سيال حبابي با سوخت زيست‌توده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي عمر خستگي كامپوزيت هاي تك جهته تحت بارگذاري سيكلي با دامنه متغير
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> رشد ترك خستگي و تحليل جدايش اتصال پنل هاي آلومينيومي حاوي ترك ترميم شده با وصله هاي كامپوزيتي به روش المان محدود توسعه يافته و مدل ناحيه چسبنده
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدلسازي ديناميكي و كنترل ربات كابلي پايه متحرك با در نظر گرفتن افتادگي در كابل
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> توليد آزمايشگاهي سوخت زيست‌ديزل به عنوان سوخت پاك نيروگاه‌هاي‌حرارتي با استفاده از كلزا‌
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> مدل¬سازي فرايند گازسازي جهت توليد بهينه هيدروژن
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> ارتقاء موتورهاي پيستوني هوايي با استفاده از روش‌هاي پرخوراني
<پايان نامه هاي ارشد ودكتري> بررسي هموديناميكي سندروم سرقت ساب‌كلاوين در بيماران دياليزي مبتلا به بيماري گرفتگي عروق كرونر
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Vibration Mechanics Linear Discrete Systems
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Fluent tutorial guide wersion 4.2 no3
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> ROBUST CONTROL DESIGN A Proceedings volume from the IFAC Symposium, Budapest, Hungary, 25 - 27 June 1997
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> ADVANCES IN AUTOMOTIVE CONTROL 2004 A Proceedings volumej?om the ZFAC Symposium, sale>o, Italy, 19 -23 April 2004
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Advances in automotive control 2004 a proceeddings volume from the IFAC symposium ,salerno ,italy ,19-23 april 2004
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale Part 1
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Engineering Plasticity from Macroscale to Nanoscale part 2
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> COMPUTATIONAL DYNAMICS
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Automotives electrics automotive electronics
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Nonlinear Dynamical Systems and Control A Lyapunov- Based Approach
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> THE AUTOMOTIVE BODY MANUFACTURING SYSTEMS AND PROCESSES
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> NOISE AND VIBRATION ANALYSIS SIGNAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL PROCEDURES
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> SOUND PROPAGATION AN IMPEDANCE BASED APPROACH
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Propagation of Sound in Porous Media: Modelling Sound Absorbing Materials
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> TRANSPORTATION ISSUES, POLICIES AND R&D SERIES AUTOMOTIVE INDUSTRY: TECHNICAL CHALLENGES, DESIGN ISSUES AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Suspension Geometry and Computation
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Vibrations and Acoustic Radiation of Thin Structures Physical Basis, Theoretical Analysis and Numerical Method
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Advances in HEAT TRANSFER volume 38
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> A Course in Multivariable Calculus and Analysis
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> FUNDAMENTALS OF MECHANICAL VIBRATIONS
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Vibrations
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Linear Optimization The Simplex Workbook
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Optimal Models and Methods with Fuzzy Quantities
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> MODELING AND CONTROL OF FUEL CELLS Distributed Generation Applications
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> FUNDAMENTALS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> MECHANICS OF MATERIALS A Modern Integration of Mechanics and Materials in Structural Design
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> NETWORK SECURITY Issues, Challenges and Techniques
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> APPLIED INTELLIGENT CONTROL OF INDUCTION MOTOR DRIVES ,
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Vehicular Networks From Theory to Practice
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Low- Voltage CMOS VLSI Circuits
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> NANO-CMOS DESIGN FOR MANUFACTURABILILTY Robust Circuit and Physical Design for Sub-65 nm Technology Nodes
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Data Flow Analysis theory and practice
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Wireless Network Administration A Beginners Guide
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> COOPERATIVE WIRELESS COMMUNICATIONS
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> CMOS Analog Design Using All-Region MOSFET Modeling
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Fundamentals of High-Frequency CMOS Analog Integrated Circuits
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Robust Optimization
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> High Performance Chelation Ion Chromatography
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Molecular Chemistry of Sol-Gel Derived Nanomaterials
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Synthesis, Properties and Mineralogy of Important Inorganic Materials
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Ionic Liquids
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> LIQUID CHROMATOGRAPHY TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> PHYSICAL INORGANIC CHEMISTRY Principles, Methods, and Models
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> METAL-ORGANIC FRAMEWORKS Design and Application
<كتابهاي لاتين الكترونيكي> Characterization and *Design of Zeolite Catalysts Solid Acidity, Shape Selectivity and Loading Properties
صفحه 2 از 3   <قبلی   بعدی>  
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.